Klub přátel - SVH :: LeteckeMuzeum.eu

Úvodní slovo k vojenské expozici

Vojenská expozice Muzea městyse Suchdol nad Odrou, kterou máte možnost zhlédnout, je výsledkem několikaleté práce několika nadšenců z řad historicko-vlastivědného sdružení „Klubu přátel Suchdolu nad Odrou – sekce vojenské historie“. Členové tohoto sdružení se zabývají badatelskou prací v oblasti válečné historie zdejšího  regionu.  V  současné  době  se  expozice nachází  v rozpracované podobě

 

v závislosti na finančních prostředcích, získávání a zpracovávání archivních materiálů apod. Postupně by tak měla obsahovat témata v časovém rozpětí od roku 1914 po rok 1989. Po celkovém zpracovaní a dokončení všech témat bude mít návštěvník možnost se „vrátit“ zpět do historie své obce či regionu a poznat blíže převratné a těžké okamžiky naší vlasti.

Cílem této expozice je přiblížit široké veřejnosti historické skutečnosti válečných konfliktů, které  se zde v minulosti udály  a  které ovlivňovaly osudy lidí a měnily svět.

I když historické informace, návštěvníkem zde získané, mají především vztah k městysi Suchdol n.O. a jeho místní části Kletné, lze zde postupně nalézt i širší vazby nejen na region, ale i na celý svět, který byl válkami zmítán.

Válečná expozice je určena především „mladším generacím“, které již válečné hrůzy neprožily, aby měly možnost  uvědomit si podstatu dějinných událostí a vyvarovat se chyb a omylů, jejíchž důsledky si mělo lidstvo již možnost dříve prožít „na vlastní kůži“.

Je důležité poznávat i historii míst, kde se člověk narodil či žije, protože jen tak zde může člověk najít vnitřní pocit sounáležitosti a poznat skutečný význam slova domov, vlast či vlastenectví. Chceme zde připomenout i občany, kteří se svým postojem či hrdinskými činy  v minulosti zasloužili  za  naši svobodu a  byli přitom ochotni obětovat i to nejcennější – svůj život.

V letecké části expozice je možno se podrobněji seznámit s leteckými operacemi na území Severní Moravy a Slezska. Hlavní pozornost je zde však věnována největší letecké bitvě II. světové války nad našim územím, která se zde rozhořela mezi německým a americkým letectvem dne 17. prosince 1944.

 

Díky mnohaletému úsilí členů KPS tak zde vznikla ojedinělá a mimořádně zajímavá expozice, která určitě zaujme každého návštěvníka.

Všechny fotografie naleznete na našem profilu Galerie.cz

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269

Všechny fotografie naleznete na našem profilu Galerie.cz