Ztracený sovětský bombardér Pe-2 u Albertovce :: LeteckeMuzeum.eu

Ztracený sovětský bombardér Pe-2 u Albertovce

07.11.2012 08:17

Na poli mezi obcí Kobeřice a dvorem Albertovec na Opavsku se v sobotu 3.11.2012 uskutečnil terénní průzkum organizovaný naším muzeem, při kterém byly vyzdviženy trosky sovětského středního bombardéru Petljakov Pe-2. Místo havárie se podařilo najít místnímu nadšenci vojenské historie Danielu Halfarovi z Kobeřic, který na základě výpovědi pamětníků na předmětném poli našel drobné úlomky duralu a nábojnice do velkorážového kulometu 12,7 mm sovětské výroby. Se svým objevem se svěřil dalším kolegům zajímajícím se o letecké havárie z období 2. světové války a následně byl také nález oznámen našemu muzeu. Vzhledem k tomu, že se naše letecké muzeum mimo jiné systematicky zabývá ztrátami sovětského letectva v prostoru severní Moravy a Slezska, uvítali jsme tuto zprávu o nalezení drobných fragmentu s radostí a povděkem. Následná příprava celé akce a vyřizování všech potřebných administrativních záležitosti k vyzvednutí trosek „Pédvojky“ znamenaly téměř měsíc intenzivní práce. Mimo jiné byl o nálezu informován i Generální konzulát Ruské federace v Brně a Rusové o objasnění tohoto případu projevili maximální zájem. Terénní průzkum se uskutečnil za přítomnosti leteckých badatelů a všech, kteří se o nalezení a přípravu akce nějakým způsobem zasloužili, včetně zástupců obce Kobeřice, sdělovacích prostředků a dalších pozvaných hostů.

V terénu vše bylo zahájeno vlastně již dne 7.10.2012 prvotním průzkumem, zaměřením místa havárie a hloubkovým zaměřením trosek bombardéru. Povrchový sběr drobných fragmentů potvrdil předpokládaný typ letadla a určil směr dopadu – letadlo na pole havarovalo ze směru od Bolatic k Prostřednímu dvoru. Hloubkové zaměření dále prokázalo dvě hlavní epicentra ve vzdálenosti cca 6 m mezi sebou – označující z největší pravděpodobností oba z motorů letounu. Mezi těmito hlavními signály se nacházelo další místo s menší intenzitou magnetické odezvy – naznačující přítomnost zřejmě částí kabiny.

 

Dne 14.10.2012 byla na místě následně provedena ručně kopaná průzkumná sonda do hloubky 1 m, ve které byly prokazatelně nalezeny větší duralové a ocelové fragmenty stroje.  Vzhledem k místu havárie, směru pádu letadla a dobových sovětských dokumentů jsme tedy předpokládali, že by se mohlo jednat o ztracený velitelský stroj Pe-2 podplukovníka Grigorie Tichonoviče Kačaleje - velitele 6. bombardovacího pluku, 219. bombardovací divize, 4. bombardovacího sboru, 2. letecké armády, který se dne 24. března 1945 spolu se svou posádkou – majorem G. M. Djadečkem (šturman pluku) a starším seržantem A. M. Golovinem (radista/střelec), nevrátili z bojového úkolu. Takto zní oficiální záznam o nevratných ztrátách letců z Podolského Centrálního archivu Ministerstva obrany Ruské federace:

 

„Dne 24.3.1945 při plnění bojového úkolu nad cílem Bolatice, byl letoun zasažen přímým zásahem střelou protiletadlového dělostřelectva protivníka a ten se hořící zřítil 2 kilometry severně od Bolatic. Událost potvrdil stíhací pilot Hrdina SSSR kapitán Sočkov, který letoun doprovázel“.

 

V tomto případě se tedy dalo předpokládat, že v troskách stroje mohou býti nalezeny i ostatky nezvěstných letců. Pokud by se podařilo  najít i osobní věci letců, vyznamenání apod., mohly by být klíčem k identifikaci posádky a objasnění celého případu. Plni očekávání jsme tedy netrpělivě čekali jak vše dopadne a co se nám na místě podaří najít a zjistit.

 

Termín k provedení terénního průzkumu byl původně stanoven na sobotu 27.10.2012. Vzhledem k tomu, že bylo dopředu hlášeno velmi špatné počasí musela být celá již připravená akce na poslední chvíli zrušena. Následný celodenní intenzivní liják tuto předpověď a správnost rozhodnutí potvrdil.

Další termín dne „D“ byl stanoven na následující sobota 3.11.2012. Počasí bylo přijatelné a celá mašinérie se tedy rozjela - směr Opavsko. Na místě v terénu po opětovném hloubkovém zaměření, přišla v 7.30 hod na řadu výkopová technika. Nejprve byla provedena skrývka ornice a při tom nalezeny i první malé fragmenty letadla, úlomky duralu s typicky zelenou  sovětskou kamuflážní barvou, munice 12,7 mm a 7,62 mm (o tu se postaral policejní pyrotechnik). Vyhrnutá půda byla, proto podrobně kontrolována detektory kovu. Při dalším odkryvu podorniční vrstvy byly v hloubce 1 m objeveny větší duralové plechy a části ocelových nosníků motoru, o 20 cm níže pak lžíce bagru narazila na větší ocelový předmět – vrtulová hlava s částí jednoho vrtulového listu a reduktor. Po ručním odkopání bylo jisté, že se dále ve vodorovné poloze nalézá celý letecký motor Klimov VK-105 (čtyřdobý zážehový kapalinou chlazený přeplňovaný vidlicový dvanáctiválec o výkonu 1100 k - skvělého sovětského konstruktéra Vladimíra J. Klimova). Po dalším odkrytí byl motor po více jak 67 letech vyzdvižen zase na světlo. Podle našeho předpokladu šlo o pravý motor havarovaného bombardéru Pe-2. Vedle motoru se nacházel také olejový chladič a další menší části letadla.  Poté se naše pozornost soustředila na druhý velký signál o 6 metrů dále – ve stejné hloubce a ve stejné poloze se nacházel levý motor avšak bez vrtulové hlavy a listů, která se po dopadu stroje zřejmě odtrhla a zůstala spolu s ostatními troskami (křídla, trup) na povrchu. Tyto velké části letadla byly po válce z pole uklizeny.

Levý motor se bohužel v moc dobrém stavu nedochoval a slitina hliníku neodolala korozi a času. Výrobní čísla obou motorů bude proto velmi těžké zjistit. Než došlo k samotnému vyproštění druhého Klimova, byly v prostoru mezi motory nalezeny i drobné úlomky pertinaxu, překližky a plexiskla, pocházející z kokpitu (kabiny) stroje. Následně byly nalezeny i části palubních zbraní – torza kulometů ŠKAS ráže 7,62 mm a UBT ráže 12,7 mm. Zajímavým nálezem pak byla část zaměřovače a následně kapesních hodinek (po očištění však bylo zjištěno, že se nejedná o hodinky, ale stopky – evidentně tedy pracovní nástroj šturmana). Dále byl nalezen ještě hřeben a jedna z padákových přezek.

Ostatky některého z letců na sebe nenechaly dlouho čekat. Úlomky kostí byly nalezeny v hloubce 40 – 60 cm pod povrchem ve vrstvě drobných fragmentů letadla v blízkosti pravého motoru. Celkem bylo nalezeno 6 úlomků lidských kostí. Podle lékaře, který byl pro tento účel rovněž na místě, se jednalo o části dolních končetin (tyto závěry následně potvrdil i antropologický posudek Doc. Evy Drozdové z Laboratoře biologické a molekulární antropologie Ústavu experimentální biologie Přírodní fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Přesto, že jsme podrobnému dohledávání dalších kosterních ostatků a případných osobních věcí věnovali maximální úsilí, žádné další se na místě již objevit nepodařilo. Po kontrolním měření detekčními přístroji, které neprokázaly přítomnost dalších částí letadla, bylo po osmi hodinách práce přistoupeno k úpravě terénu a ukončení průzkumu místa havárie. 

K tomuto případu je možno závěrem říci jen to, že podle nálezových okolností sovětský bombardér Petljakov Pe-2 dopadl na pole u Kobeřic zřejmě v přímém klouzavém letu a do země se tak převážně zabořily jen jeho motory. Podle polohy těchto motorů stroj dopadl přes pravé křídlo. Celý trup s kabinou včetně křídel se po nárazu o zem rozbily a rozletěly po povrchu. V troskách zřejmě zahynul minimálně jeden z mužů tříčlenné posádky bombardéru. Stoprocentně lze tedy potvrdit jen typ stroje.

 

Zajímavé vysvětlení do případu přináší svědectví snad již posledního žijícího pamětníka celé události z nedalekých Kobeřic, který Danielu Halfarovi sdělil, že byl tenkrát na místě dopadu letadla hned jako druhý. Uvedl to, že jeden z letců opustil bombardér na padáku a zůstal viset na stromořadí u nedaleké cesty – mrtev.  Další dva členové posádky leželi na povrchu nedaleko trosek letadla. Kamarád, který byl na místě chvilku před ním měl letcům sundat jejich vyznamenání, které si odnesl domů. Krátce na to přišli na místo němečtí policisté, kteří k vraku nikoho z civilistů již poté nepustili. Co se dále dělo s těly letců se bohužel tedy neví.

Jelikož neexistuje žádný konkrétní písemný záznam např. z kroniky a není známo přesné datum této havárie, nedá se s jistotou potvrdit, že se opravdu jedná o původně uvažovanou posádku podplukovníka Kačaleje. Určité překvapení a světlo do celého případu může ještě vnést čistění nalezených fragmentů Pe-2 nebo povrchový sběr na místě dopadu letadla. Naděje umírá poslední…  

 

 

Petr Bartošík – Muzeum městyse Suchdol n.O.

 

 

Fotografie k článku:

 

Vyzdvižení:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/5907833-albertovec-pe-2

Dobové fotografie Pe-2:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/5919178-petljakov-pe-2

 

Videodokumenty:

 

Dokument na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=yPGCB_ytFz8

TV Hlučínsko 3.11.2012 - Kobeřice: nález sovětského bombardéru Petjakov Pe-2

https://www.hlucinsko.tv/6941-koberice-nalez-sovetskeho-bombarderu-petjakov-pe-2-2012-11-03.html

LTV Koběřice - Koběřické minuty 46/2012 (9:20 min)

https://www.koberice.cz/kobericka-televize-detail/152/

 

Články z novin:

 

Článek z Deníku 5.11.2012 - Unikátní nález bombardéru z druhé světové války:

https://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/bombarder-koberice-albertovec05112012-01ta.html

Článek v novinách "REGION OPAVSKO" 8.4.2013 - Zřícení letadla halí tajemství:

https://www.leteckemuzeum.eu/news/tajemstvi-zriceneho-letadla-pokracuje/

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269