Objeven další ztracený Messerschmitt Bf 109K-4 z konce války :: LeteckeMuzeum.eu

Objeven další ztracený Messerschmitt Bf 109K-4 z konce války

29.02.2020 12:02

V sobotu 22. února 2020 od brzkých ranních hodin probíhal na katastru obce Služovice, nedaleko místní části Vrbka, badatelský terénní průzkum Muzea městyse Suchdol n.O. za účelem objasnění další zapomenuté válečné havárie letadla na Opavsku. V tomto případě šlo o německou stíhačku Messerschmitt Bf 109 ze samého závěru 2. světové války. Místo dopadu letadla bylo původně objeveno na základě výpovědí pamětníků a díky drobným úlomkům nalezeným na poli místními hledači, někdy již před 5 lety.

Po našem podrobnějším průzkumu a provedeném hloubkovém magnetometrickém měření dne 1.2.2020 bylo zjištěno, že místo stále vykazuje velkou magnetickou odezvu a po následně provedené ruční sondě bylo přímo pod ornicí, pouhých 40 cm pod povrchem, objeveno spáleniště i s většími fragmenty letadla, z kterých bylo možno s určitostí zjistit jeho typ. Jedná se o Messerschmitt Bf 109 verze K-4, nejmodernější verze Bf 109 na konci války. Právě těmito stroji byla vyzbrojena stíhací eskadra JG 77 dislokovaná toho času na letišti v Dolním Benešově.

Podle pamětníků se havárie udála v dubnu 1945 a pilot měl ze zasaženého stroje vyskočit na padáku a následně skončit v sovětském zajetí. Jeho jméno a osud je nadále nejasný a hovoří se o tom, že měl být zastřelen. Faktem je, že na místě nebyly nalezeny ostatky letce ani nic dalšího co by nasvědčovalo tomu, že by pilot zahynul přímo v letadle. Naopak byly nalezeny části kokpitu, pilotní sedačky i palubních přístrojů, vše hořelo a vybuchovala zde munice. Z větších částí konstrukce letadla byly vyzdviženy např. části hlavních podvozkových noh, část jednoho z vrtulových listů, chladiče glykolu a oleje, tlakové nádoby, části palubních zbraní, munice a především torzo motoru DB 605 D, u kterého se podařilo zjistit i jeho výrobní číslo. To bude i předmětem dalšího pátrání a bude sloužit jako hlavní údaj k identifikaci tohoto letadla a letce.

Motor byl zabořen do zdejší písčité půdy 3,5 m hluboko, pod úhlem cca 35 stupňů a bylo možno určit, že německá stíhačka přiletěla ze směru od Opavy a havarovala po křídle v levotočivé vývrtce. Munici ráže 13 mm a 30 mm si převzali ke zničení pyrotechnici Policie ČR. Nalezené trosky letadla byly převezeny k nám do muzea, kde budou dále podrobeny podrobnějšímu ohledání a zkoumání. Po očistění a konzervaci je v plánu části letadla vystavit veřejnosti.

Na základě zjištěných skutečností na místě budeme dále pátrat v archivních materiálech a naší snahou bude zjistit k tomuto případu co nejvíce dalších informací. Vedení obce Služovice přislíbilo svou pomoc při získávání a zaznamenání výpovědí posledních žijících pamětníků z řad místních občanů. Leteckých soubojů a havárií se v okolí obce odehrála celá řada, což je zřejmé i z našich předchozích pátrání a terénních průzkumů v blízkém okolí Služovic. Jde již o šesté lokalizované letadlo v prostoru mezi Kobeřicemi a Oldřišovem.

Celá akce proběhla také v rámci Česko – Polské příhraniční spolupráce a účastnili se jí i členové polských vojensko-historických sdružení ODRA 1945 a RELIKT. Mezinárodní spolupráce byla navázána již před několika lety a jejím účelem je objasňování válečných leteckých havárií i na území Polska, kde bylo v blízkosti státních hranic zatím zaznamenáno více jak 30 dopadů letadel, havárie a osudy letců, které i po 75-ti letech od konce 2. světové války zůstávají stále neobjasněny.      

                                         

                                                                                                               Petr Bartošík

 

Fotografie k článku:

 

Fotoreportáž z pátrání u Služovic - Vrbky naleznete zde:

https://www.facebook.com/sluzovicevrbka/photos/ms.c.eJxFVFmSRVEE21GXedj~;xrpOPO6vIiKEaLGpuApliuWfvIBkmhszef8CHlppFqS~;QBm9gEpMQFnqBUjrMhoZvKDh~;gLOvF0sX8D410XFrNK0RTaDgWFLTDnoMVWjX4BCXsCubUu8gKctqCBD8jJS3ZgqFkN6MuioM2F82WlDh7ou9WAoVrXDWdYrUfdVLMGjxbZtF4jRDTez5M2imo~_YdSyGOTAOtB0BNz9NAVomOwvJw4hlqmrxNC35pu2ZdjO4BKrXMs2CHsl1ux3V6zAyAVq7OarA9r~_Mjumya1ABU85lys0ApcPIpzpl6JbQlPSVMDaXNwtJYZXkm0E2GQfaU7IiSyfa~_mWoGrrEXrJogvrx4AhoGneFhUWFbQk5eGQuDwlQF~;324iiR1VSkobouqMyi~_luUMkroxrex2LeXcSWtK~;UdqjF5HsbcmHw3xhDI13NiDSNH7tGlj~_foewYxz~_CYsoKprz0M1O32Il3wC9f5xWO8f5uD1Y3X6koFRxmfyMIY7m69tbHsvpNyaGrrbNVxA58blOf4nU5CtKVry~_OXPL~_Q4XDN73~;UXDKfkRWKid7rMxnQzbBIPIM4TedL5felGm3L~_B9vixwS.bps.a.2381424235411410/2381432532077247/?type=3&theater

 

Dobové fotografie Bf 109:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/6056500-messerschmitt-bf-109

 

 

Videodokument:

 

Hlučínská televize

https://www.crtv.cz/2020-03-02-sluzovice-nalez-letadla-z-druhe-svetove-valky.html

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269