Nález části tanku IS-2 v Pustějově :: LeteckeMuzeum.eu

Nález části tanku IS-2 v Pustějově

29.08.2012 12:00

O zničeném a „zakopaném“ tanku z konce 2. světové války se v obci Pustějov na Novojičínsku vyprávějí dodnes legendy. Vše se již po těch létech zdá být spíše jako neuvěřitelný příběh, pravdou však zůstává, že o obec Pustějov se v květnu 1945 vedly opravdu těžké a krvavé boje, ve kterých bylo zničeno a poškozeno mnoho domů i vojenské techniky. Z písemných zpráv a vzpomínek pamětníků se dozvídáme, že dne 2. května 1945 proběhla v prostoru mezi obcemi Kujavy a Pustějov  tanková bitva, po níž na bojišti zůstalo zničeno celkem pět německých a tři sovětské tanky. K osvobození severní a střední části obce došlo 3. května po předchozí dvoudenní dělostřelecké přípravě, zbytek obce však Rudá armáda dobývala až do ranních hodin 5. května 1945, kdy byli Němci zatlačeni směrem k Hladkým Životicím, Suchdolu n.O. a Kletnému. Jen v bojích o obec Pustějov při tom padlo 38 sovětských vojáků a dodnes neznámý počet vojáků německých. Podobné oběti z řad sovětských vojáků si vybraly osvobozovací boje o každou obec a město v našem regionu a na tuto skutečnost by se nemělo zapomínat!

 

Příběh „zakopaného tanku“ u obce Pustějov má dodnes mnoho nezodpovězených otázek a po dlouhá léta burcuje představivost nejen místních lidí, ale i vojenských badatelů, kterým celá věc „nedá spát“. Projevuje se zde přirozený lidský zájem dozvědět se o tom něco více. Pamětníků válečných událostí je dnes již opravdu velmi málo a po  těch létech se to tak může zdát spíše jen jako zbožné přání.

Celé této legendě opředené tajemstvím se rozhodli přijít na kloub pracovníci Muzea městyse v Suchdole n.O. a členové Klubu přátel Suchdolu n.O. - sekce vojenské historie, kteří se dne 19.8.2012 do obce Pustějov vypravili za posledními žijícími pamětníky těchto bojů, a aby v popisovaném prostoru provedli prvotní pátrání. Vojenským badatelům v pátrání opravdu přálo štěstí. Podařilo se jim najít pamětníka a očitého svědka události, tehdy dvanáctiletého Libora Bučka, který dosud bydlí v domě v jehož bezprostřední blízkosti tehdy došlo k poslednímu boji jedné z osádek sovětského tanku s německými okupanty, který celou událost popsal takto: 

 

„Němci byli ukryti za našim domem a postřelovali silnici na Hladké Životice. Naše rodina byla schována ve sklepě – bylo nás tam namačkáno celkem 17. Náš dům dostal zásah. Rusové nám pak okýnkem do sklepa hodili fosforový granát, vše začalo hořet, a my museli ze sklepa ven. Sovětský tank náš dům objel ze zadu přes zahradu a pak se prudce otočil a střílel na Němce. Jeden z německých vojáku po něm vystřelil pancerfaustem a zasáhl ho do věže. Tank začal hořet a uvnitř uložená munice pak explodovala a utrhla mu věž a ta spadla nedaleko tanku. Krátce po válce byl podvozek tanku odtažen druhým tankem na železniční nádraží do Hladkých Životic, kde ho naložili na vlak a odvezli do hutí. Věž zůstala na poli, a protože ji neměli jak naložit postupně ji podkopávali až nakonec skončila pod zemí a je tam dodnes. Pokud jde o zničený tank mám i několik fotografii … musím je pohledat“.

Znělo to opravdu až neuvěřitelně, ale opravdu stará zažloutlá fotografie existovala a také osvětlila mnohé z našich otázek – typ válečného stroje, jeho poškození i přibližné místo jeho posledního boje. Na zadní straně fotografie bylo uvedené datum 4. května 1945. Z unikátní fotografie bylo možno vyčíst, že se jedná o sovětský těžký tank IS –2 (Iosif Stalin) známý také jako „Stalinec“, kterým byly koncem války přednostně vyzbrojovány sovětské gardové jednotky (tento tank byl vyzbrojen mohutným 122 mm kanónem, dvěma  kulomety 7.62 mm a jedním velkorážním kulometem 12,7 mm na věži, celková váha tanku byla 46 t). Podle míry poškození a absence velitelské věžičky na hlavní věži tanku, bylo zřejmé, že mohutná exploze musela odervat stropní část věže a ta spočinula na zemi před pásy stroje. Ze snímku bylo také možné určit i přibližné místo kde poškozený tank stál – nacházel se na okraji pole v blízkosti oplocení u domu pana Bučka a ten přibližné místo také potvrdil. Následný terénní průzkum dne  25.8.2012  pomoci detektorů kovů a magnetometru prokázal, že badatelé jsou opravdu na tom správném místě. Prvními nálezy zde byly střepiny dělostřeleckých granátů, žárem roztrhaná sovětská kulometná munice i drobné fragmenty tanku. O nevybuchlou munici v podobě dvou dělostřeleckých granátů ráže 122 mm se následně postarali policejní pyrotechnici, kteří je z místa nálezu odvezli k bezpečnému zničení. Našli se zde i výbuchem zničené části sovětského samopalu PPŠ–41 Špagin.

Detekční přístroje však ukazují mnohem větší předměty hlouběji v zemi. Po několika záběrech rýčem bylo zřejmé, že v  hloubce cca 40 cm se nachází kovová plotna z pancéřové oceli. Po dalším odkrytí se tak po 67 letech opět na denním světle objevila přední část stropu IS-2 i s periskopy a ventilační kopulí. Tato část tanku vážící cca 300 kg se z jámy dostávala ručně jen těžce. Dalším velkým překvapením  pro objevitele bylo to, že pod již vyzdviženou částí ležel i zadní díl stropního pancíře s poklopy, velitelskou věžičkou a lafetou velkorážního kulometu 12,7 mm. Na tento kousek manganové oceli však už musela nastoupit technika. Nalezené části tanku totiž odhadem vážily celkem asi 1 tunu.

Neuvěřitelné se stalo skutečností - země po létech vydala své tajemství. Podařilo se najít to, o čem se dlouho jen spekulovalo, a naopak se ukázalo, že i legenda může mít svůj reálný základ. Nalezené části sovětského tanku byly převezeny do Muzea městyse v Suchdole n.O., kde budou po očištění a odborném restaurování vystaveny veřejnosti. Z pohledu historie zdejšího regionu se jedná o opravdu unikátní a technicky zajímavý nález, který je v rámci České republiky ojedinělým.

 

Ze jmenného seznamu padlých Rudoarmějců se dovídáme, že v bojích o obec Pustějov padlo a ve svých strojích uhořelo minimálně 8 sovětských gardových tankistů, padli zde i dva samopalníci z řad gardových vojsk RA, které byly kromě dalších řadových jednotek součástí 38. armády 4. ukrajinského frontu. V uvedeném prostoru bojovali příslušníci 5. gardové tankové brigády, která zde ztratila 8 mužů a 42. gardové brigády těžkých tanků, která zde přišla o 2 své elitní tankisty. Z bojových hlášení těchto jednotek se konkrétně dozvídáme, že „náš“ zničený těžký tank IS-2m náležel do stavu 99. gardového tankového pluku 42. gardové brigády těžkých tanků. Velitelem tanku byl 41 letý gardový podporučík ŠAŠACHMETOV Jazkub Šašachmetovič (pocházející z města Troick na  jižním Uralu - Čeljabinská oblast SSSR), který dne 4. května 1945 padl u obce Pustějov.

 

Právě 42. gardová brigáda těžkých tanků spolu s tanky T-34 naší 1. čs. samostatné tankové brigády tvořila hlavní obrněnou sílu 38. armády, která se podílela na osvobození Ostravy a zbytku moravsko-slezského regionu. V podvečer 6. května 1945 tyto dvě tankové jednotky společně zaútočily i na město Odry Rozkazem genplk. Moskalenka však byly zbylé tanky z boje o Odry staženy a zařazeny do tzv. „rychlé skupiny 38. armády“ s úkolem vyrazit co nejrychleji směrem na Prahu  na pomoc pražskému povstání. Celá skupina vyrazila, po doplnění paliva a munice., dne 7. května 1945 z města Fulnek. V prostoru západně od Olomouce u obce Horka nad Moravou došlo k bojovému střetu s větší skupinou nepřátel podporovaných i samohybnými děly. V samém závěru tohoto boje padl dne 8. května 1945 střelou příslušníka Volkssturmu, ozbrojeného loveckou puškou, sám velitel 42. gardové brigády těžkých tanků - plk. V. S. Gajev. Do Prahy skupina dorazila ráno 10. května 1945. Zajímavostí je, že na slavnostní přehlídce 1. čs. armádního sboru v SSSR konané dne 17. května 1945 na Staroměstském náměstí v Praze se objevilo i 8 těžkých tanků IS-2m v československých barvách. Právě tyto stroje, které prošly těžkými boji o Moravskou bránu, byly věnovány našim tankistům svými bojovými druhy - gardisty 42. gbtt.

 

Ze jmenného seznamu padlých Rudoarmějců se dovídáme, že v bojích o obec Pustějov padlo a ve svých strojích uhořelo minimálně 8 sovětských gardových tankistů:

 

5. gardová tanková brigáda:

 

2. května 1945:

- gardový poručík Grigorij Nikolajevič ZACHAROV (26 let)

- gardový podporučík Grigorij Zacharovič GREŠILO (24 let)

- gardový starší seržant Vladimír Timofijevič VAŠIN (24 let)

- gardový seržant Ivan Sergejevič FEDOROV (20 let)

 

4. května 1945:

- gardový seržant Alexandr Michajlovič ŽARKOV (20 let)

- gardový starší seržant Leonid Kornějevič KOVALEV (21 let)

 

 

42. gardová brigáda těžkých tanků:

 

4. května 1945:

- gardový podporučík Jazkub Šašachmetovič ŠAŠACHMETOV (41 let)

- gardový staršina Alexej Filipovič FILIPOV (19 let)

 

Tito muži si i po létech jistě zaslouží připomenutí. Osobně uděláme vše proto, aby na místě jednoho ze zničených tanků vznikl malý pomníček připomínající jejich oběti, které položili za naši svobodu  – čest jejich památce.      

 

Petr Bartošík  - Muzeum městyse Suchdol n.O.

 

Prameny:

- archiv Muzea městyse Suchdol n.O.

- archiv CAMO Ruské federace

- kniha „1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR“ – Milan Kopecký

 

 

 

Další fotografie k článku:

 

Vyzdvižení:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/5850234-is-2-v-pustejove

 

Dobové fotografie IS-2:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/5846289-tezky-tank-is-2#

 

 

 

Zajímavosti z regionů na ČT 16.9.2012 (cca od 7:50 min.):

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1187758204-zajimavosti-z-regionu-ostrava/412231100232037-zajimavosti-z-regionu/

 

iDnes 23.10.2012: Pověsti nelhaly. Amatérští historici našli zbytky sovětského tanku

https://zpravy.idnes.cz/amatersti-historici-nasli-na-novojicinsku-zbytky-tanku-pkf-/domaci.aspx?c=A121023_1844656_ostrava-zpravy_jog

 

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269