Mustang 2/Lt. Johna E. Floyda Jr. :: LeteckeMuzeum.eu

Mustang 2/Lt. Johna E. Floyda Jr.

28.10.2010 12:30

Pátrání po ztracené americké stíhačce North American P-51C Mustang, sestřelené dne 7.7.1944 německým stíhačem Obfhr. Bruno Steinsem, jsme zahájili v červenci 2009. Rozhodli jsme se vypátrat místo havárie a věnovat tomu společný týden ze své zasloužené dovolené. Vydali jsme se do Osoblažského výběžku „vyzbrojeni“ jen kusými informacemi z knihy Jiřího Rajlicha „Mustangy nad Protektorátem“, z které jsme věděli jen to, že se jedná o první americký stoj sestřelený v boji nad našim územím a že Mustang sériového čísla 42-103503 (VF-Y) od 5. stíhací perutě 52. stíhací skupiny tehdy sedlal 2/Lt John E. Floyd, který poblíž Slezských Rudoltic zahynul.

 

Své pátrání jsme tehdy začali právě ve Slezských Rudolticích. Hned na začátku nám udělal velkou radost zcela náhodný nález části americké vystřelené nábojnice 0.50 Browning, o kterou jsme doslova zakopli na sypaném chodníku u zdejšího zámku. Plni optimismu jsme se poté začali na místním náměstíčku vyptávat zdejších obyvatel a zjistili jsme, že pátrání zde nebude vůbec jednoduché, jak jsme si zprvu mysleli, a to z jednoho prostého důvodu: po odsunu německých obyvatel tu nezůstal nikdo, kdo by souboj letadel či přímo havárii Mustangu na vlastní oči viděl. Vše tedy bylo jen na úrovni domněnek. Od nejstarších občanů jsme se nicméně dozvěděli, že americký pilot byl pochován na zdejším hřbitově a po válce pak byl exhumován a jeho ostatky byly převezeny Američany do Francie na spojenecký válečný hřbitov. To nám potvrdil i zápis z místní kroniky: „Dne 27.8.1946 byla provedena exhumace amerického letce, který byl sestřelen 7.7.1944 a zřítil se někde u Nového Lesa. Byl pochován na místním hřbitově. Po církevních obřadech byly ostatky letce převzaty americkými vojáky, vloženy do staniolového obalu a nové rakve. Tato zahalena americkou vlajkou byla naložena na auto. Uniformované i civilní obyvatelstvo naši obce rozloučilo se s pohnutím, i když beze slov, s americkým hrdinou. Zbyla jen dřevěná destička s nápisem: Ltn. John E. Floyd, 25 let, padl 1944.“

 

Takže přece jen něco nového! John E. Floyd zahynul u osady Nový Les. Vydali jsme se tedy na místo, kde jsme zjistili, že z vesničky taky mnoho nezbylo. Jen několik chalup evidentně dnes využívaných už jen k rekreaci. Většinu původní vesnice včetně zbytků domů pokryla vegetace. I tak jsme byli rádi, že jsme se mohli podívat na přibližné místo, kde před 65 lety zahynul mladý americký letec. Po přeložení opisu školní kroniky obecné školy z Nového Lesa jsme se dozvěděli další podrobnosti - „Dne 7. července přeletěly nepřátelské letouny naši obec a shodily letáky a staniolové pásky. Nad naší obcí napadly čtyři německé stíhačky nepřátelské letadlo. Hořící nepřátelské letadlo se zřítilo za Felchenkoppe, jeden z nepřátelských letců vyskočil s padákem nad naší obcí a byl občanem Fuchsem nalezen na louce mrtev. Padák ležel dále na dolním konci vesnice. (Dále viz obecní kronika !)“- ta však po válce nebyla nalezena.

 

Porovnáním dobové a současné mapy jsme „Felchenkoppe“ identifikovali jako kótu 524 – dnes Květnice (kopec jihozápadně od Nového Lesa). Poměrně velké kopcovité a zalesněné území nám moc šancí k nalezení trosek Mustangu zrovna nedávalo. Asi jako hledat jehlu v kupce sena. Nicméně jsme se nevzdávali a vyrazili pro změnu pátrat z druhé strany kopce do Třemešné. Zde se nám podařilo nalézt nejstarší obyvatelku místní části Třemešné – Rudíkovy. Díky osmdesátileté paní jsme sice lokalizovali místo dopadu letadla, bohužel ne „našeho“ Mustangu, ale sovětské Lavočky. Podobně jsme dopadli i u osady Amalín, kde jsme díky zdejšímu fandovi do letadel objevili místo nouzového přistání Bf 109G 14/AS (W.Nr. 787 449) od II./JG 77, který zde byl poškozen v boji se Sověty dne 18.3.1945.

 

V dalším pátrání po Floydově Mustangu jsme pokračovali ještě na podzim téhož roku, bohužel opět bezvýsledně.

 

V červnu 2010 jsme dostali překvapivou informaci od jiných leteckých badatelů, kterým se podařil opravdu „husarský kousek“ – pomoci německých archivních dokumentů se jim podařilo přece jen místo havárie P-51 lokalizovat – nachází se na louce nad obcí Třemešná. Ke spolupráci a provedení terénního průzkumu jsme se nenechali dlouho přemlouvat. Ihned byly zahájeny všechny potřebné administrativní kroky, nutné k provedení záchranného terénního průzkumu. Do Třemešné a kraje, který jsme si díky překrásné přírodě doslova zamilovali, jsme se tedy opět vypravili dne 8.7.2010. Přímo na místě byly nalezeny, téměř jen na povrchu, drobné úlomky duralu a několik kusů roztrhaných nábojnic, které byly jasným důkazem toho, že se opravdu jedná o hledaný americký stroj. Jasné bylo i to, že po výskoku pilota 2/Lt Johna E. Floyda z kokpitu stroje u Nového Lesa opuštěný Mustang urazil ještě min. další 4 km, než se tady, v nadmořské výšce 451 m, po nárazu o tvrdou zem, rozbil doslova „na maděru“. Od badatelů, kteří místo objevili jsme již dopředu věděli, že zde jde o velmi kamenitý terén. To jsme si mohli zakrátko sami ověřit při provádění ruční sondy, kterou jsme s obtížemi vykopali do hloubky 80 cm. Sonda prozradila, že pod cca 10 cm vrstvou ornice je uložena mocná vrstva kamení evidentně sesbíraného z polí, které zde bylo použito k zasypání plytkého kráteru po dopadu letadla. Stíhačka zřejmě dopadla dost naplocho a její trosky zůstaly víceméně na povrchu. Ty byly Němci následně odklizeny a terén dokonale upraven, takže pozdější české obyvatelstvo o dopadu letadla nemělo ani potuchy. Podle hloubkového zaměření místa pomocí magnetometru se zde nedalo očekávat již nic moc velkého. Bylo jasné, že vzhledem k tomu, že se jednalo o prvního „Američana“, sestřeleného v tomto prostoru, dali si Němci s úklidem trosek hodně záležet. Sonda přesto vydala několik, pro nás velmi cenných, úlomků Floydova stroje. Mezi nejzajímavější patřil asi 30 cm kousek duralového plechu s nápisem (název výrobce) a torzo palivoměru. Místo bylo následně zaměřeno pomoci GPS a byla provedena fotodokumentace. Vzhledem k dohodě s uživatelem pozemku a prováděné senoseči bylo navrhnuto v podrobnějším průzkumu pokračovat až na podzim.

 

K dalšímu průzkumu v Třemešné jsme tedy využili krásného počasí „babího léta“ ve dnech 8.-10.10.2010. Po opětovném zaměření jsme se ručně pustili do díla. Po skrývce ornice byly v kamení postupně odkrývány drobné fragmenty americké stíhačky. Na některých duralových úlomcích se dochovala i původní krycí barva (zelená, červená a žlutá), mnohé díly byly značeny kódy výrobců i patentovými čísly. Kromě drobných fragmentů stojí určitě za zmínku utržená a zohnutá hlaveň jednoho z kulometů Browning. Z motoru Packard V -1650 (Merlin) nezůstalo téměř nic - byly nalezeny jen malé úlomky bloku motoru, uložení motoru a hlavní ozubené převodové kolo. K naší velké radosti byla z hloubky 1,2 m vyzvednuta přední část reduktoru. Úmorná práce tak nakonec byla květovaná úspěchem a přinesla přece jen radostný výsledek v podobě zajímavých exponátů do Muzea městyse Suchdol n.O. Celou akci je možno hodnotit jako velmi úspěšnou. Za to patří velký dík všem účastněným lidem a všem leteckým badatelům, kteří se aktivně na objasnění tohoto případu podíleli. Společná badatelská práce tak přinesla své ovoce.

 

Nalezené fragmenty Floydova Mustangu budou veřejnosti přístupné v polovině příštího roku, po dokončení nových prostor a rozšíření letecké expozice muzea. Budou zde k vidění i fotografie, dobové dokumenty a další podrobnosti k tomuto případu. Již teď se těšíme na Vaši návštěvu.

 

Za Klub přátel Suchdolu n.O. – sekce vojenské historie              Petr Bartošík

 

Všechny fotografie z výkopu najdete na:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/4856419-tremesna-p-51c-mustang

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269