Kobra z bažin – havárie sovětské stíhačky v Závadě objasněna! :: LeteckeMuzeum.eu

Kobra z bažin – havárie sovětské stíhačky v Závadě objasněna!

08.10.2015 18:51

Pro místní občany z Petrovic u Karviné  je asi nejznámějším příběhem z konce druhé světové války - tragický osud dvou československých letců, kteří zahynuli  dne 19. dubna 1945 ve svém šturmoviku Il-2 na katastru obce Závada. Bohužel to nebylo jediné spojenecké  letadlo, které zde na sklonku války havarovalo. Zatímco osud československých letců byl objasněn brzy po skončení války, další příběh sovětského letce čekal na svoje rozuzlení celých 70 let. Ale nyní se vraťme do nedávné doby a začněme od začátku.

 

Mezi leteckými historiky a badateli se o havárii údajně sovětského letadla v Závadě vědělo poměrně dlouho. Již v knize Jaromíra Bally z roku 1985 „Pod křídly je Ostrava“ je totiž zveřejněna vzpomínka manželky prvního povalečného starosty Závady Marie Neierychlové:

 

A třetí byl další sovětský stíhač, havaroval u trati Bohumín – Petrovice. Hasiči tam potom něco dělali, snažili se tělo pilota vytáhnout. Nakonec se jim to podařilo a manžel jej odvezl na hřbitov do Dobré u Frýdku.“

Tuto informaci upřesnil autorovi článku v devadesátých letech i přímo pan Jaromír Balla, na základě údajů pamětníků se mělo jednat o stroj typu Bell P-39 „Airacobra“, tedy americkou stíhačku dodávanou z USA do SSSR v období 2. světové války na základě smlouvy o půjčce a pronájmu (tzv. „Lend – Lease“). Jednalo se o jednu ze záhad, kterou se kolektivu pátračů kolem deníku Nová Svoboda tehdy nepodařilo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vyřešit. Koncem devadesátých let navštívil Závadu ostravský badatel Jiří Kolář a zaznamenal svědectví bohužel již nežijícího pana Kuchařčíka: ".dělali jsme na poli, stíhač letěl od Koukolné, trefili ho a zaryl se do bažiny u trati. Letadlo explodovalo. Po válce pilota vytáhli, měl doklady - v bahně se uchovaly. Jednalo se o americký stroj Aircobra, my jako kluci jsme tam pořád něco montovali - měl jsem doma výrobní štítky, kus kulometu, munici - už nevím kam to přišlo ...".

 

Bohužel návštěva hromadného hrobu padlých vojáků Rudé armády ve Frydku-Místku nepřinesla nic objevného, mezi 43 jmény sovětských důstojníků se nenalézal žádný letec. Další údaj, který nám mohl pomoci k identifikaci posádky je z dokumentu Ministerstva vnitra z února 1946 o pátrání po spojeneckých letcích, kteří zahynuli na území Československa: „Okresní národní výbor ve Fryštátě oznámilZačátkem dubna /5./ bylo sestřeleno další ruské letadlo, které se zřítilo u železniční tratě Bohumín – Petrovice a zabořilo se do močálu. Posádka nemohla býti identifikována.“

 

Poněvadž těmto informacím neodpovídala žádná ztráta sovětského frontového letectva operujícího v tomto prostoru, obrátil jsem pozornost k letectvu PVO (Protivdušné obrany) a zjistil jsem, že v daném prostoru operovala také 310 stíhací letecká divize, což bylo pro letecké badatelé naprostá novinka. Záhy se mi podařilo i vytipovat možného kandidáta -  nadporučíka Sergeje Grigorjeviče Rogačka z 268 stíhacího leteckého pluku. Zůstal nezvěstný po bojovém letu 13. dubna 1945 po zásahu nepřátelské protivzdušné obrany.

Nyní bylo nutné zkusit štěstí, najít poslední pamětníky, lokalizovat havárii a identifikovat havarovaný stroj a poté i letce. Dlouho se nedařilo přesně určit místo dopadu stroje. Prochodili jsme společně s Alešem Kořínkem ze Skotnice s detektory kovů kilometry v močálech kolem železniční tratě, ale bezvýsledně. V povědomí některých místních obyvatel se navíc tato událost evidentně spojila již se známou havárií šturmoviku nedaleko kapličky v Závadě. V této situaci nám velmi pomohl místní rodák pan Pavel Haas, který nás kontaktoval s posledními žijícími pamětníky, kteří nás poté správně směrovali na odpovídající místo havárie letadla. Pamětníci se shodovali na tom, že se jednalo o letadlo Airacobra a že ho sestřelila baterie německého flaku (protiletadlového dělostřelectva) umístěná na kopci u Koukolné. Konečně se na nás usmálo štěstí, a přesně dva týdny před Vánocemi roku 2014 nalézáme první drobné fragmenty letadla a lokalizujeme místo dopadu. Mezi nejrůznějším domovním odpadem v močálu nacházíme drobné úlomky duralu a signované součástky bezesporu z letadla americké provenience. Zde přebírají pátrací štafetu členové Klubu přátel Suchdolu nad Odrou - sekce vojenské historie a Letecké muzeum v Suchdole nad Odrou.

Epicentrum dopadu stroje je přesně určeno pomoci magnetometrického měření a po vyřízení všech nezbytných povolení provádíme na jaře tohoto roku zkušební ruční sondu za vydatné technické pomoci místních dobrovolných hasičů. Nalezené fragmenty nás utvrzují v tom, že se vskutku jedná o stroj P-39 Airacobra. Nalezená padáková přezka zase potvrzuje náš předpoklad, že zde zahynul i pilot. Už během této náročné akce ve značně podmáčeném terénu je jasné, že se neobejdeme bez těžké techniky a dalšího technického vybavení. Letečtí badatelé ze Suchdolu nad Odrou vyřizují nezbytné povolení k terénnímu průzkumu, zajištují kácení dřevin a dalších přípravných prací, obstarání techniky, koordinaci s místními zastupiteli, hasiči, pyrotechniky atd. Vše se ukázalo administrativně i technicky mnohem složitější než u desítek předchozích případů, které mají tito letečtí nadšenci již úspěšně za sebou.

 

Mezitím se v archívu CAMO RF v Podolsku u Moskvy podařilo ruskému badateli Borisu Davydovi najít odpovídající dokumenty s podrobnými záznamy, včetně výrobního čísla letadla a motoru. Uvedené okolnosti v dokumentech přesně odpovídají zjištěným poznatkům v terénu, zarážející je akorát fakt, že pátrání po nezvěstném letci se vedlo již v roce 1945 v okolí polské Syrině, tedy přibližně 20 km severozápadně od Závady. Zde je hlášení podporučíka Karamyševa o posledních okamžicích nadporučíka Rogačka: „ Nacházejíce se ve vyčkávací zóně, vlétli jsme do mlhy, která šla z jihozápadu, nevycházejíce z mlhy jsme provedli levou zatáčku a zamířili kursem 65 stupňů, v ten moment Rogačko udělal půlvýkrut vlevo, následně  půlvýkrut  vpravo a nic nehlásíc  rádiem, kolmo šel dolů a narazil do země. Vědomého Rogačka ml. lejtěnanta Šiše jsem po vyjití z mlhy neviděl. Udělal jsem levou bojovou zatáčku a hlásil rádiem, že se Rogačko zřítil. Po vyjití z mlhy jsem chtěl upřesnit místo havárie letadla, ale nemohl jsem (místo havárie) najít.“

Dlouho očekávaný den nastal v sobotu 19.9.2015, předchozí den jsme věnovali nezbytné přípravě a úpravě terénu pro příjezd výkopové techniky. Přicházejí nám pomoci i pozvaní polští kolegové z nedalekého muzea 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Polském Těšíně, mnoho leteckých badatelů a nadšenců z celé republiky a dostavují se i místní novináři. Již po chvíli se začaly objevovat různé součástky i komponenty stíhačky, až na výjimky z přední části stroje. Postupně byly vyzdviženy 2 tlakové láhve, úlomky motoru Alison V –1710-85,  části hnací hřídele, části palubního kulometu Browning M-2 ráže 12,7 mm a kanónu M-4 ráže 37 mm, torzo vrtulového listu, části pancéřování, reduktoru a vrtulová hlava, která se nacházela nejhlouběji – 3,5 m ve štěrkovém podloží. Nalezeny byly i části dalších agregátů, palubních přístrojů a několik výrobních štítků. Pokud jde o vlastní typ letadla Bell P-39 Airacobra jde o velmi ojedinělou a technicky unikátní konstrukci s motorem umístěným v prostoru za pilotem. Výzbroj byla na svou dobu rovněž výjimečná – letecký kanón M-4 ráže 37 mm a dva kulomety Browning ráže 12,7 mm činil z této stíhačky obávaného protivníka. Podle dostupných informací se jedná o jednu ze tří válečných havárií tohoto typu letadla na území celé ČR a o jediný stroj, který byl zničen v boji během 2. světové války nad územím severní Moravy a Slezska.

Nalezeny byly i nepatrné kosterní pozůstatky pilota a jeho osobní výstroje (části uniformy RA, vlněného svetru, části vysoké voj. obuvi a důstojnického opasku s dohodou, torzo padákového vaku, zapalovač). Přímo tak byly potvrzeny výpovědi pamětníků, že se tělo letce podařilo krátce po válce z velké části vyprostit. Mezitím byla přivolána Policie ČR a pyrotechnici, poněvadž došlo k nálezu munice. Skoro až do konce výzkumu doufáme v nález motoru, jehož evidenční číslo by celou záhadu vyřešilo. Dochází nám, že havarované letadlo se zabořilo do močálu pod velkým úhlem, v hloubce asi 2 metrů je však štěrkové podloží, o které se letadlo zastavilo a motor zůstal v relativně malé hloubce nebo na povrchu. Jinak by se trosky stroje podle našich zkušeností nalézaly mnohem hlouběji. Nejcennější objev je tak výborně dochovaná čtyřlistá hlava vrtule, která přesně odpovídá hledanému subtypu Airacobry, a to Q-25.

 

Přímý důkaz ovšem i po vyzdvižení trosek stále chybí, naděje se nyní upírají k čištění nalezených fragmentů, z dlouhodobé předchozí přípravy víme, kde máme hledat. Přesně o týden po terénním výzkumu se tak daří na nalezené části palubní desky najít malý mosazný štítek s označením „RADIO CALL“, na němž je zaznamenáno sériové číslo letadla. Číslo se naprosto přesně shoduje s archivními dokumenty a číslem uvedeným u stroje, ve kterém se v pátek 13. dubna 1945 nevrátil z bojového letu nadporučík Rogačko!

 

Grigorij Sergejevič Rogačko – narozen 18.1.1918 ve vesnici Grodovka, Krasnoarmějský rajon, Stalinská oblast, Ukrajinská SSR.

 

O nálezu havarované stíhačky a nalezených ostatcích letce již byly informováni Generální konzulát Ruské federace v Brně a Honorární konzulát RF v Ostravě. Objevené kosterní ostatky budou dále podrobeny odbornému antropologickému posouzení a následně pietně pohřbeny. Nalezené fragmenty Airacobry budou po důkladné očistě a konzervaci následně vystaveny v letecké expozici Muzea městyse Suchdol nad Odrou. Doufáme, že se nám podaří nalézt příbuzné letce, příslušné kroky již byly pro to učiněny.

 

Podařilo se takto objasnit další kousek z historie tohoto regionu - a to v dnešní moderní a uspěchané době není zrovna málo! Nezapomínejme na hrdinství, obrovské utrpení a na oběti války!

Nakonec bychom rádi poděkovali všem, kteří nám po celou dobu našeho pátrání pomáhali a měli tak velký podíl na úspěchu celé této akce, především místnímu Sboru dobrovolných hasičů a zastupitelstvu obce Petrovice u Karviné. Zvláštní poděkování si zaslouží pan Pavel Haas a starosta obce pan doc. Ing Marian Lebiedzik, Ph.D.

 

 Bc. Radovan Frait

 

 

Fotografie k článku:

 

Vyzdvižení, čištění a konzervace:

https://leteckemuzeusuchdol.rajce.idnes.cz/Zavada_P-39_Q/

 

Dobové fotografie P-39:

https://leteckemuzeusuchdol.rajce.idnes.cz/P-39_Airacobra/

 

Letecký kanón M-4:

https://leteckemuzeusuchdol.rajce.idnes.cz/Letecky_kanon_M-4_raze_37_mm/

 

 

Videodokumenty:

 

Dokument KPS na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=TFMeuEVqGB0&feature=share

 

Televize Karvinsko 22.9.2015 - Vyzdvižení trosek sovětského stíhacího letounu v Petrovicích u Karviné

https://www.youtube.com/watch?v=69x51qlD-QY

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269