Křižanovice u Slavkova – Il-2/m3 Šturmovik :: LeteckeMuzeum.eu

Křižanovice u Slavkova – Il-2/m3 Šturmovik

22.02.2011 17:33

Dne 14. srpna 2004 se členové Klubu přátel Suchdolu n.O. – sekce vojenské historie účastnili vyzvedávání zbytků trosek sovětského bitevníku Il-2/m3 „Šturmovik“, který havaroval 27. 4. 1945 u obce Křižanovice u Slavkova. Celou akci organizovali kolegové z Nadace Letecké historické společnosti Vyškov a naši členové se aktivně zapojili do práce na základě pozvání Jiřího Davida. Nadšený letecký badatel, archeolog a náš kamarád Jirka David nás dne 22.2.2009 navždy opustil, připomeňme si ho alespoň takto touto zdařilou akcí.

 

Svého času vyšel k případu „Křižanovice“ pěkný článek Davida Varnera na stránkách BADATELNY – www.davar.cz/badatelna/xref/let_krizanovice.htm,

který s jeho souhlasem přebíráme a doplňujeme o další fotografie z akce.

 

27. dubna 1945 se fronta pohybovala v oblasti obce Křižanovice u Slavkova. Po silnici ustupovaly směrem na Kyjov oddíly maďarské horthyovské armády. Sovětská letadla zcela ovládla vzdušný prostor a útočila na německé body obrany. Jeden z letounů Ijušin Il-2 (šturmovik) náležející do stavu 5. letecké armády, 5. bitevního sboru, 4. bitevní letecké divize 40. bitevního leteckého pluku nalétával směrem od Slavkova k Bučovicím.

Při útoku na zmíněnou kolonu byl letoun zasažen palbou německého flaku umístěného poněkud severněji na návrších nad obcí. Poškozený letoun ztratil výsku a zřítil se cca 450 m jižné od obce Křižanovice. Pilot nadporučík A. P. Prjaženikov (nar. 1922) z poškozeného stroje vyskočil na padáku. Kvůli malé výšce však dopadl prudce do blízkosti potoka. Byl obklíčen a zabit maďarskými vojáky. Střelec seržant P. S. Saltykov (nar. 1925) zůstal ve stroji, který se zřítil do pole. Oba mrtví letci byli později pohřbeni na dočasných pohřebištích a poté údajně přemístěni na pohřebiště v Ořechově u Brna. Zbytky stroje ležely na povrchu pole ještě v prvních mírových dnech. Poté byly odklizeny neznámo kam do šrotu. Vzácný snímek ukazuje trosky na poli po osvobození.

 

 Koncem 70. let se členové skupiny letecké archeologie Z77 z Vyškova pokusili získat informace o sestřeleném stroji a jeho dalších osudech. Od pamětníků v obci bylo např. zjištěno, že ve vraku byla nalezena 10kg bomba a poškozená pistole některého člena posádky. Vše nasvědčovalo tomu, že přední část sestřeleného stroje s motorem se dosud nachází v zemi.

Teprve v srpnu 2004 byly zaměřeny zbytky letounu na poli a 14. srpna 2004 proběhlo úspěšné vyzvednutí zbytků letounu ze země. Již od 8 hodin se na místě shromáždila početná skupina nadšenců, členů klubů vojenské historie a letecké historické společnosti z Vyškova. Dorazil i zástupce ruského velvyslanectví, redaktor místní kabelové televize a občané Křižanovic.

 

Nejprve byla na vytipovaném místě shrnuta bagrem ornice. Již v hloubce 50 cm narazil bagr na kusy zkorodovaného hliníku. Hlína byla sypána na hromadu a poté pečlivě prohlédnuta, přičemž byly zachráněny i malé úlomky. V hloubce cca 1 m bylo nalezeno množství rozlámaných částí pancéřové ochrany stroje (letouny Il-2 měly celou přední část draku pancéřovanou), části hadic, zdemolovaný chladič s množstvím tenkých hadiček, kusy gumových součástí, zkorodované zbytky munice, podavače munice do kulometu apod. V hloubce 2 m byl nalezen zkorodovaný list vrtule. V hloubce 3,5 m narazil bagr na větší kusy agregátu. Jednalo se o zbytky bloku motoru (místy ještě se zbytky oleje a glykolu), část reduktoru (převodový agregát, který převádí otáčky od motoru na otáčky přijatelné pro provoz vrtule) a část vrtule s jedním zachovalým duralovým listem. Ve vnější části listu je průstřel kulkou ráže cca 20 mm. Dle tvaru vstřelu se zdá, že střela přiletěla zezadu. Mohlo se jednat o náboje vypálené ze zmíněného flaku směrem za již klesajícím letounem. Poblíž vrtule byl nalezen i válcový spouštěč. Ten byl uchycen ve středu vrtule a pomocí mobilního zařízení umožňoval startování letounu.

Další průzkum jámy již neodhalil žádné zbývající části stroje, proto byl dán kolem poledne pokyn bagristovi k jejímu zasypání.

 

 

Všechny fotografie z výkopu najdete na:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/5022154-krizanovice-il-2m3

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269