Jindřich ADÁMEK - Pilot RAF :: LeteckeMuzeum.eu

Jindřich ADÁMEK - Pilot RAF

20.05.2012 08:26

Narozen 1.6.1918 v Suchdole nad Odrou v domě č.p. 193. Absolvoval zde obecnou a měšťanskou školu a vyučil se strojním zámečníkem u firmy MANASEK (dnešní ROMOTOP s.r.o.). V dětství, které prožil v Suchdole nad Odrou, se věnoval skautingu. Po záboru Sudet nacistickým Německem v roce 1939 odešel tajně přes hranice okupované vlasti do Polska, kde vstoupil do první československé vojenské jednotky v zahraničí, tzv. Zahraniční vojenské skupiny československé, pod vedením npor. Jiřího Krále (rodáka z Polanky nad Odrou) a poté pplk. Ludvíka Svobody.

 

Po přepadení Polska německými vojsky odešel spolu s ostatními vojáky do SSSR, kde byl internován a v roce 1940 byl přepraven do Palestiny, kde byl zařazen do Čs. pěšího praporu 11 – Východního (Czechoslovak Infantry Batalion No. 11 – East), jemuž velel pplk. Karel Klapálek. S touto jednotkou se v roce 1941 zúčastnil bojů s proněmeckými francouzskými vojsky v Sýrii a později obrany obleženého Tobruku. Postupně byl povýšen do hodnosti svobodníka. Projevil se zde jako statečný a neohrožený voják a proto mu byl dne 20.1.1942 udělen Československý válečný kříž 1939. Jak je doslovně uvedeno v rozkaze Čs. vojenské mise v Jeruzalémě č. 3 z toho dne „byl statečný a neohrožený při všech příležitostech. Tyto vlastnosti zvláště projevil jako účastník jedné z denních hlídek, při které se choval velmi chladnokrevně“.

Když  Československá vojenská mise na Středním Východě uveřejnila dne 24.6.1942 výzvu k náboru do čs. letectva ve Velké Británii, přihlásil se také. Po předběžném výběru odjíždí dne 22.10.1942 ve skupině 171 vojáků z přístavu Suez na lodi „Santa Maria de Orduna“ přes Madagaskar, jihoafrický Durban, Kapské Město a Gibraltar a připlouvá spolu s ostatními dne 1.1.1943 do anglického přístavu Greenock u Glasgowa. Celá skupina poté odjíždí k čs. výcvikové a náhradní jednotce do S. Athan. V přijímací a rozřaďovací škole došlo k dalšímu roztřídění příslušníků podle výsledků zkoušek a testů na jednotlivé odbornosti. Konečné rozdělení uzavřely přísné lékařské prohlídky ve dnech 9. a 10.2.1943 v Londýně.

Do pilotního výcviku bylo přijato 55 mužů a mezi nimi byl i Jindřich Adámek. V RAF obdržel kmenové osobní číslo 788412. Byl odeslán do No. 4 ITW (Initial Training Wing) – základní a přípravné školy letectva do Paingtonu a později do 31. EFTS – základní pilotní školy v De Wintonu a 4. SFTS v Saaskattonu v Kanadě. Po ukončení výcviku byl převeden do personálního střediska RAF v Monctonu, odtud do střediska RAF Harrogate v Anglii. Poté je odvelen na základnu v Tainu a je zařazen do létajícího personálu 311. československé bombardovací perutě. Jako pilot bombardéru B-24 Liberator se účastní operačních letů. Zde ho také zastihne konec II. světové války v hodnosti četaře.

 

Dne 13.8.1945 přistává Jindřich Adámek v řadách 311. čs. bombardovací perutě na ruzyňském letišti v Praze. Vrací se do osvobozené Československé republiky a rodného Suchdolu nad Odrou. V roce 1946 je jmenován do hodnosti rotmistra. Na vlastní žádost je z armády demobilizován a vrací se do civilního života. V Suchdole nad Odrou pobývá do roku 1947, kdy odjíždí zpět do Anglie.

 

Díky komunistickému puči v únoru 1948 a následujících dlouhých letech totality se ke své rodině a blízkým již nikdy nevrátí. V Anglii – ve své „nové“a svobodné vlasti se oženil a založil svou novou rodinu. Celý zbytek svého života prožil v Anglii, kde pracoval až do své penze jako strojník u firmy BAŤA. Na svou „bývalou“ vlast, za kterou bojoval, však nikdy nezapomněl. Svůj kontakt s blízkými udržoval podle možností alespoň písemně. Umírá ve svých nedožitých 75 letech na jaře roku 1993.

        

Za svou činnost v období II. světové války byl rotmistr Jindřich Adámek vyznamenán:

- Československým válečným křížem 1939

- Československou medailí „Za zásluhy“ II.stupně

- Československou medailí „Za chrabrost“

 

 

Další fotografie k článku:

https://leteckemuzeum.galerie.cz/5745353-adamek-jindrich-pilot-raf

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce e-mail: muzeum.mm@seznam.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269