Sovětský bombardér Petljakov Pe-2 sestřelený u Kylešovic (Opava) :: LeteckeMuzeum.eu

Sovětský bombardér Petljakov Pe-2 sestřelený u Kylešovic (Opava)

17.10.2013 19:55

Zmínka v knize „Pod křídly je Ostrava“ autora Jaromíra Bally, která vyšla v roce 1985, popisuje na polích v prostoru mezi obcemi Kylešovice, Komarov a Raduň na Opavsku  nález drobných fragmentů, pravděpodobně z dvoumotorového bombardéru Pe-2. Jak je v knize napsáno: „…Ale kdy, kde a co se stalo s posádkou? Vždyť v zemi musely zůstat větší součásti. Možná i ostatky letců. Na tyto otázky jsme dosud nenašli odpověď“… Ano, tyto nezodpovězené otázky i po téměř 70-ti letech od konce 2. světové války nenechávají dodnes mnohé letecké badatele v klidu a chtěli by se o těchto haváriích dozvědět něco více. Po těch létech to není věru již nic snadného. Naše pátrání přímo v terénu na katastru obce Kylešovice (dnes místní části města Opavy) začalo v létě 2012. 

 

Vnuk Bedřicha Tošky - pamětníka, který v roce 1945 měl pochovávat jednoho ze sovětských letců na poli nedaleko trosek letadla, nás zavedl na místo, kde se měl nacházet motor z letadla.  Ten měl být jen před několika léty při stavbě VTL plynovodu dělníky vykopán a měl skončit ve sběrně surovin!!! Podle sdělení se motor nacházel jen těsně pod povrchem a zemědělci po léta o něj při orbě zachytávali pluhy. Další informace, která do všeho vnesla více otazníků než odpovědí byla ta, že zde měl spadnout jen motor a vlastní letadlo dopadlo až někde na kopci směrem k Raduni! Takto mu to vyprávěl dědeček.

Tyto údaje však přinesly přece jen zajímavé a nové objevy přímo v terénu. Dne 11.8.2012 se nám na poli, na popisovaném místě, podařilo najít opravdu několik úlomků slitiny hliníku, které jsme pak následně s jistotou identifikovali jako části sovětského leteckého motoru Klimov VK-105! První stopa! V okolí nálezu malých části motoru však po dalších fragmentech z letadla nebylo ani památky. Že by opravdu jen ustřelený motor?! Takovou vzdálenost by bez motoru mohl zvládnout snad jen dvoumotorový stroj a to ještě letící ve velké výšce! Že by přece jen Pe-2?

 

Tuto domněnku částečně potvrzuje výpověď dalšího svědka v knize J.Bally: „Čeněk Říčný viděl pád bombardéru, který sestřelila protiletadlová baterie maďarských fašistů umístěno u mostu přes řeku Opavu nedaleko Komarova. Říká, že dva letci vyskočili na padácích a byli fašisty zajati. Třetímu se padák zachytil za dvojitou směrovku padajícího letounu a nešťastník byl stržen k zemi. Čeněk Říčný s jedním kamarádem pohřbili letce do provizorního hrobu nedaleko trosek letounu. Ale kde přesně je to místo?“  Tuto otázku si po létech znovu klademe i my. A navíc ten kamarád Čeňka Říčného - nebyl to náhodou právě Bedřich Toška? Nikdo z nich nám už to bohužel nepoví, doba pokročila a pamětníci nám postupně umírají.    

Naše další pátrání se tedy přesunuje na návrší směrem k obci Raduň. Podnikáme zde několik dalších neúspěšných pátrání. Až dne 24.11.2012 se na nás usmálo štěstí v podobě prvního nýtovaného úlomku duralu. Zkušené oko leteckého badatele okamžitě poznává, že jde o fragment prokazatelně z letadla a navíc podle zbytku zelené kamuflážní barvy jde o letadlo sovětské výroby! V okolí se postupně kupí další drobné fragmenty a díly z letadla. Hloubkové zaměření magnetometrem neomylně potvrzuje místo dopadu. Následně ručně kopaná sonda potvrzuje typ letounu – zbytky středního bombardéru Petljakov Pe-2! Podle mapy se jedná o vzdálenost dobrých 700 m od původně nalezených kousků z motoru Klimova. Dozvíme se po těch dlouhých létech o havárii tohoto letadla i něco více? Kdy, kdo a jaký byl osud členů posádky tohoto bombardéru?

Archivní materiál Ministerstva vnitra ČR ve věci pátrání po spojeneckých letcích ze dne 12.2.1946 zmiňuje toto: „Koncem měsíce března 1945 bylo nad obcí Kylešovice u Opavy sestřeleno jedno ruské dvoumotorové bomb. letadlo, které se zřítilo v katastru téže obce. 2 členové posádky se zachránili seskokem, byli zadrženi něm.policií a odvedeni k výslechu do Opavy. V tomto případě šlo prý o ruského majora, který byl v obličeji a na rameni popálen a při chůzi silně kulhal. Jejich jména nemohla být zjištěna“.

 

Bez přesnějších údajů nelze vypátrat nic bližšího ani v Centrálním archivu Ministerstva obrany Ruské federace v Podolsku. Vždyť ztracených letadel tohoto typu a posádek jsou v březnu 1945 desítky! Nezbývá tedy jiná možnost než se pokusit zjistit více přímo na místě. Najít onen provizorní hrob sovětského letce nebo něco bližšího k identifikaci letadla, například výrobní číslo druhého motoru a následně pak zjistit výrobní číslo konkrétního stroje a poté identifikovat jména 3 mužů - členů posádky bombardéru Pe-2. Doslova detektivní práce! Ze zkušenosti z dřívějších případů však víme, že při troše štěstí tu určitá naděje je! Završením celého našeho snažení je nalezení a informování rodinných příslušníků padlých sovětských letců. To je i cíl a smysl naši práce…

Příprava každého terénního průzkumu zabere mnoho času a je závislá na mnoha okolnostech. Nicméně den „D“ v tomto případě nastal v sobotu 12.10.2013. Ráno v 8.00 hod. se na čerstvě sklizeném kukuřičném poli sjíždí kromě nás pořádajících i letečtí nadšenci a badatelé z celé Moravy  a Slezska. Téměř po roce je místo znovu zaměřeno a pod rýči a lopatami se nachází první úlomky duralu. Netrpělivě se čeká na výkopovou  techniku. Bagr nejdříve provádí skrývku ornice. Pod ornicí jsou nacházeny první větší fragmenty z konstrukce letadla. V hloubce asi 80 cm lžíce bagru obnažuje zadní část „druhého“ motoru. Zanedlouho se objevuje i odtržená vrtulová hlava s reduktorem, části motorového lože a další spíše menší fragmenty bombardéru Pe-2. Větší části stroje byly evidentně odklizeny zřejmě již hned po válce - vždyť hlavní prioritou bylo na polích znovu zasít a nasytit hladovějící krky.

 

Z výkopové jámy je na denní světlo nakonec vyzdvižen i samotný motor Klimov VK-105! Zkušené oči okamžitě prohlíží místa, která by mohly prozradit výrobní číslo motoru. Hned na místě to však není možné – motor potřebuje nejprve pořádnou očistu v zázemí leteckého muzea. Po těch létech strávených v zemi vypadá v celkem slušném stavu a očekávání je velké - snad své tajemství i vydá…

 

Závěrem lze říci, že terénní průzkum na místě havárie „pešky“ dopadl naprosto skvěle, přesně dle našeho očekávání a jak naznačovalo magnetometrické měření. Motor byl zabořen v hloubce cca 2 m pod úhlem blízkým 45 stupňů ve směru letu letadla od Kylešovic. Vše se zatím shoduje i s výpověďmi svědků a dobovými záznamy. Bohužel následný pokus najít onen „provizorní hrob“ neznámého sovětského letce zůstal bez úspěchu. Uvidíme jak dopadne další pátrání. Více se postupně dozvíte na našich stránkách.

 

Za Muzeum městyse Suchdol n.O.  a KPS – sekci vojenské historie - Petr Bartošík

 

 

Fotografie k článku:

 

Vyzdvižení, čištění a konzervace:

https://leteckemuzeusuchdol.rajce.idnes.cz/Kylesovice_Pe-2/

 

Dobové fotografie Pe-2:

 

Letecký granát AG-2:

 

 

Videodokument:

 

Dokument KPS na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=YU4GRTsrFJU&feature=youtu.be


 

Vyhledávání

Kontakt

Správce muzea a průvodce e-mail: muzeum.mm@seznam.cz Kamila Böhmova
605 113 310
724 389 269